Επαγγελματικά
προïόντα

Λευκό ξίδι από σταφύλια 1lt

Κόκκινο ξίδι από σταφύλια 1lt

Λευκό ξίδι από σταφύλια 2lt

Κόκκινο ξίδι από σταφύλια 2lt

Λευκό ξίδι από σταφύλια 5lt

Κόκκινο ξίδι από σταφύλια 5lt

Κόκκινο ξίδι από σταφύλια 5lt 5o

Σάλτσα λεμονιού 5lt